Välkommen Hit!

Vi är kenneln som i mindre skala föder upp Border Collie och Labradorer med strävan efter friska, sunda och arbetande individer.