T Kullen 2012

Parning mellan (S18272/2006) Klövenhöjs Krokant och (S47044/2006) Dummsens Chicko som resulterade i 8 valpar.

Z Kullen 2014

Parning mellan (REGV1251/2010) Kozagans Zkoy och (REGV1456/2011) Lovemixx Electric Zebra som resulterade i 7 valpar.

Yrhult's Kullen 2015

Parning mellan (S37024/2009) Minnows Mint Marker och (SE54115/2012) Amazing Work Torzka som resulterade i 9 valpar.

D Kullen 2016

Parning mellan (SE41550/2013) Canine Saloon Midleton (Selle) och (SE54117/2012) Amazing Work Toka som resulterade i 8 valpar.

Selle är inte gentestad. Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.

A Kullen 2018

Parning mellan (SE37423/2013) Hallaböke's Boss (Hugo) och (SE54117/2012) Amazing Work Toka som resulterade i 7 valpar.

Hugo är fri på PRA, SD2, Stargardt, CNM, Hnpk, MCD och EIC.
Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.

G Kullen 2019

Parning mellan (SE17380/2015) Lillhuldas Jazz (Jöte) och (SE42007/2016) Amazing Work Doyan som resulterade i 9 valpar.

Jöte är fri på RD, PRA, CNM, Hnpk, EID och DM. Bär på SD2.
Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.

W Kullen 2020

Parning mellan (SE31117/2012) Helge och (SE54117/2012) Amazing Work Toka som resulterade i 8 valpar.

Helge bär på EIC. Är fri på PRA, SD2, Stargardt, CNM, Hnpk och MCD. Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.

B Kullen 2021

Parning mellan (SE23807/2015) Diggie Mountains Electric Wizard (Enzo) och (SE42007/2016) Amazing Work Doyan som resulterade i 6 valpar.

Enzo är fri på EIC. Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.

El Kullen 2022

Parning mellan (REGV1532/2016) Svarthalls Zero och (REGV1312/2017) Skogsvallarens Bira som resulterade i 6 valpar.

Zero är fri på IGS och bär på CEA. Det går att läsa mer om Bira under fliken Tikar.

P Kullen 2022

Parning mellan (SE51606/2013) Nerogialle Da Vinci (Bob) och (SE42007/2016) Amazing Work Doyan som resulterade i 7 valpar.

Bob är fri på PRA, SD2, Stargardt, CNM, Hnpk, MCD och EIC.
Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.


R Kullen 2023

Parning mellan (SE56542/2017) Small Miracles Hefaistos (Kenzo) och (SE42007/2016) Amazing Work Doyan som resulterade i 5 valpar.

Kenzo är fri på PRA, SD2, Stargardt, CNM, Hnpk och MCD. Bär EIC.
Det går att läsa mer om tiken under fliken Tikar.


Planerad Kull

Eventuellt Parning av en fodertik.